สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหญ้าไซ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ 13 กันยายน 2562 72 72 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ 23 กันยายน 2562 230 219 รายชื่อ