สรุปยอดห้องอบรม อำเภออู่ทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 10 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 25 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 26 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 27 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ