สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามชุก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 29 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านดงนุ่น 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก 23 กันยายน 2562 42 42 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 20 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ