สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสองพี่น้อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 26 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ