สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนเจดีย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 10 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 11 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 12 กันยายน 2562 45 43 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 13 กันยายน 2562 45 44 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 19 กันยายน 2562 45 39 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 20 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 23 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 25 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ