สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีประจันต์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 1 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 2 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 9 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 26 สิงหาคม 2562 40 22 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 16 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 17 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 20 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ