สรุปยอดห้องอบรม อำเภอด่านช้าง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 5 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 5 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 5 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 7 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 7 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 7 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 14 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 19 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 19 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 19 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 21 สิงหาคม 2562 66 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 26 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 26 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 28 สิงหาคม 2562 117 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 28 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 2 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 9 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 16 กันยายน 2562 117 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง 16 กันยายน 2562 120 96 รายชื่อ
26. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 18 กันยายน 2562 100 83 รายชื่อ
27. อบต.วังยาว 23 กันยายน 2562 140 125 รายชื่อ
28. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 23 กันยายน 2562 150 144 รายชื่อ
29. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 25 กันยายน 2562 130 0 รายชื่อ
30. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 30 กันยายน 2562 130 1 รายชื่อ
31. ห้องประชุมเอราวัณ 2 ตุลาคม 2562 150 22 รายชื่อ