สรุปยอดห้องอบรม อำเภอด่านช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 18 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี 30 กันยายน 2562 150 149 รายชื่อ
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 23 กันยายน 2562 150 145 รายชื่อ
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 25 กันยายน 2562 160 156 รายชื่อ
5 ศาลาวัดพระธาตุมหาพรม 8 ตุลาคม 2562 100 98 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 14 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
7 ห้องประชุมโรงแรมศร๊สุพรรณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 2 ตุลาคม 2562 200 198 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน 9 ตุลาคม 2562 150 147 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง 16 กันยายน 2562 120 96 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 26 กันยายน 2562 140 129 รายชื่อ
11 อบต.วังยาว 23 กันยายน 2562 140 124 รายชื่อ
12 อบต.วังยาว 21 ตุลาคม 2562 100 51 รายชื่อ