สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาการเปรียญวัดภูเขาดิน ตำบลสระแก้ว 12 กันยายน 2562 52 52 รายชื่อ
2 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 23 กันยายน 2562 53 53 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 10 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 13 กันยายน 2562 68 68 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 17 กันยายน 2562 68 68 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 19 กันยายน 2562 64 64 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 20 กันยายน 2562 61 61 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 25 กันยายน 2562 62 62 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 18 กันยายน 2562 86 86 รายชื่อ