สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองปรือ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 70 32 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 70 53 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 100 74 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 300 97 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 100 87 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
27. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
29. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 16 กันยายน 2562 200 87 รายชื่อ
31. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
33. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
34. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
35. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
36. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ