สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองปรือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 100 87 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 100 49 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 16 กันยายน 2562 200 86 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 70 53 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 70 29 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 100 74 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 300 97 รายชื่อ