สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสังขละบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ