สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 22 1 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 100 48 รายชื่อ
4 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 25 2 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 25 5 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ