สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไทรโยค

อัพเดทเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ