สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านคา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 7 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 14 สิงหาคม 2562 40 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 21 สิงหาคม 2562 40 12 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 28 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 4 กันยายน 2562 40 16 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 11 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 17 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 18 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 25 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 30 กันยายน 2562 40 13 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 2 ตุลาคม 2562 40 20 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 8 ตุลาคม 2562 40 33 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 9 ตุลาคม 2562 40 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา 16 ตุลาคม 2562 40 7 รายชื่อ