สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวัดเพลง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 3 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 12 กันยายน 2562 15 7 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 19 กันยายน 2562 24 24 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง 10 ตุลาคม 2562 20 14 รายชื่อ