สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากท่อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 9 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 10 กันยายน 2562 25 16 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 11 กันยายน 2562 31 23 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 16 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 17 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 18 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ