สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธาราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองใยบัว 4 กันยายน 2562 70 61 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 7 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 28 สิงหาคม 2562 40 16 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 5 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรออำเภอโพธาราม 2 ตุลาคม 2562 40 3 รายชื่อ
7 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 25 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ