สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางแพ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดบ้านใหม่เหนือ 19 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 10 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ