สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดำเนินสะดวก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 5 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 7 สิงหาคม 2562 40 34 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 14 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 19 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 21 สิงหาคม 2562 30 10 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 28 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 29 สิงหาคม 2562 40 38 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 2 กันยายน 2562 30 3 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่ 9 หนองช่องลม 3 กันยายน 2562 130 129 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 4 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ 5 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 9 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 11 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง 13 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 16 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 17 กันยายน 2562 60 37 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 18 กันยายน 2562 70 53 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 19 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 23 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลบัวงาม 24 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 25 กันยายน 2562 70 46 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 26 กันยายน 2562 70 14 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ 27 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 30 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 2 ตุลาคม 2562 30 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ