สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดำเนินสะดวก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่ 9 หนองช่องลม 3 กันยายน 2562 130 129 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 5 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 7 สิงหาคม 2562 40 34 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 14 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 19 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 21 สิงหาคม 2562 30 10 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 28 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 2 กันยายน 2562 30 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 4 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 11 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 23 กันยายน 2562 30 8 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 30 กันยายน 2562 30 3 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 2 ตุลาคม 2562 30 2 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 17 ตุลาคม 2562 200 95 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 17 กันยายน 2562 60 37 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 18 กันยายน 2562 70 46 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 25 กันยายน 2562 70 49 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 26 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย 4 ตุลาคม 2562 100 9 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง 13 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 9 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลบัวงาม 24 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
23 เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 29 สิงหาคม 2562 40 38 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 19 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ 5 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ 27 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ