สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสวนผึ้ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 6 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
5. ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ตำบลสวนผึ้ง (บ้านนาขุนแสน) 11 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ตำบลป่าหวาย (บ้านหนองต้นไทร) 13 กันยายน 2562 40 13 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ตำบลป่าหวาย (บ้านทุ่งแหลม) 19 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ