สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสวนผึ้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ตำบลป่าหวาย (บ้านทุ่งแหลม) 19 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ตำบลสวนผึ้ง (บ้านนาขุนแสน) 11 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ตำบลป่าหวาย (บ้านหนองต้นไทร) 13 กันยายน 2562 40 13 รายชื่อ