สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจอมบึง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 18 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 19 กันยายน 2562 48 48 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 24 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 25 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ