สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองราชบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 7 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
2. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 14 สิงหาคม 2562 30 6 รายชื่อ
4. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 7 รายชื่อ
6. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 23 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
7. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 30 สิงหาคม 2562 30 17 รายชื่อ
9. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 10 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
11. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
12. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
13. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 17 กันยายน 2562 50 32 รายชื่อ
14. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
15. ที่ตั้งกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางป่า-พงสวาย 24 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
16. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ
17. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 30 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 6 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 8 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 15 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 20 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 22 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 29 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 4 ธันวาคม 2562 30 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 6 ธันวาคม 2562 30 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 ธันวาคม 2562 30 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 ธันวาคม 2562 30 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 18 ธันวาคม 2562 30 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 20 ธันวาคม 2562 30 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 ธันวาคม 2562 30 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 27 ธันวาคม 2562 30 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 8 มกราคม 2563 30 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 10 มกราคม 2563 30 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 15 มกราคม 2563 30 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 17 มกราคม 2563 30 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 22 มกราคม 2563 30 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 24 มกราคม 2563 30 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 29 มกราคม 2563 30 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 31 มกราคม 2563 30 0 รายชื่อ