สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองราชบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ตั้งกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางป่า-พงสวาย 24 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
2 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 10 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
3 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 7 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
4 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 14 สิงหาคม 2562 30 6 รายชื่อ
5 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 7 รายชื่อ
6 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 23 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
7 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 30 สิงหาคม 2562 30 17 รายชื่อ
9 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 11 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
10 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
11 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 25 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
12 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 16 ตุลาคม 2562 30 3 รายชื่อ
13 ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 13 พฤศจิกายน 2562 30 1 รายชื่อ
14 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 17 กันยายน 2562 50 32 รายชื่อ
15 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 15 ตุลาคม 2562 50 38 รายชื่อ