สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาค้อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 9 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 10 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 25 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 26 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ