สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองไผ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 13 สิงหาคม 2562 0 5 รายชื่อ
3 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 5 กันยายน 2562 450 372 รายชื่อ
4 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 6 กันยายน 2562 350 328 รายชื่อ
5 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 17 กันยายน 2562 400 379 รายชื่อ
6 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 18 กันยายน 2562 350 252 รายชื่อ