สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหล่มเก่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดกกกล้วยนวน 3 กันยายน 2562 150 131 รายชื่อ
2 วัดกกกล้วยนวน 4 กันยายน 2562 150 123 รายชื่อ
3 วัดทุ่งธงไชย 5 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
4 วัดโพธิ์เย็น 17 กันยายน 2562 150 96 รายชื่อ
5 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 24 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
7 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 25 กันยายน 2562 103 103 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ 18 กันยายน 2562 150 94 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 29 สิงหาคม 2562 100 98 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 30 สิงหาคม 2562 200 99 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ