สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหล่มสัก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 3 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 4 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 5 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 6 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 10 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 11 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 12 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 13 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 3 ตุลาคม 2562 100 2 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 8 ตุลาคม 2562 100 33 รายชื่อ