สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชนแดน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 2 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 3 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 4 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 5 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 6 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 9 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 10 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 16 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 17 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 18 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 19 กันยายน 2562 80 78 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 20 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 25 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 27 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ