สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 10 กันยายน 2562 280 280 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 11 กันยายน 2562 280 279 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 12 กันยายน 2562 280 280 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 24 กันยายน 2562 280 280 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 25 กันยายน 2562 260 260 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 26 กันยายน 2562 261 261 รายชื่อ