สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวชิรบารมี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 14 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 20 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 27 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 2 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 12 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 2 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 18 ตุลาคม 2562 20 15 รายชื่อ