สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดงเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 19 กันยายน 2562 130 92 รายชื่อ