สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบึงนาราง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 27 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 28 สิงหาคม 2562 40 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 30 สิงหาคม 2562 55 54 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 18 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 19 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 20 กันยายน 2562 45 44 รายชื่อ