สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสากเหล็ก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 6 สิงหาคม 2562 60 44 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 13 สิงหาคม 2562 60 40 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 20 สิงหาคม 2562 60 36 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 23 สิงหาคม 2562 60 36 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 26 สิงหาคม 2562 70 60 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 10 กันยายน 2562 100 68 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 16 กันยายน 2562 100 62 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 24 กันยายน 2562 70 45 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 13 พฤศจิกายน 2562 50 12 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 14 สิงหาคม 2562 100 74 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 26 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ