สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามง่าม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 7 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 20 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 22 สิงหาคม 2562 25 20 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 11 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 6 สิงหาคม 2562 25 20 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 13 สิงหาคม 2562 25 19 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 20 สิงหาคม 2562 25 24 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 21 สิงหาคม 2562 40 21 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 9 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 10 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 12 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 20 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 23 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 24 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 7 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 9 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 29 ตุลาคม 2562 0 6 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 4 พฤศจิกายน 2562 30 30 รายชื่อ