สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพทะเล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดคลองตางาว 4 กันยายน 2562 140 138 รายชื่อ
2 วัดคลองตางาว 18 กันยายน 2562 130 129 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 14 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 22 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ