สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางมูลนาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ