สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. วัดท่าตำหนัก 5 กันยายน 2562 62 138 รายชื่อ
11. วัดโบสถ์ตาอินทร์ 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. วัดนางชี 5 กันยายน 2562 59 0 รายชื่อ
13. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 10 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
15. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. วัดทุ่งใหญ่ 20 กันยายน 2562 150 98 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
24. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 11 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ