สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังทรายพูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน 19 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 26 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ