สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพิจิตร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 4 กันยายน 2562 90 47 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 9 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 11 กันยายน 2562 90 76 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 18 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ