สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเนินมะปราง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 13 สิงหาคม 2562 100 68 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 14 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 15 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 16 สิงหาคม 2562 80 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 20 สิงหาคม 2562 80 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 23 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 29 สิงหาคม 2562 80 8 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 10 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 11 กันยายน 2562 110 105 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 12 กันยายน 2562 135 133 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 13 กันยายน 2562 105 103 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 16 กันยายน 2562 120 104 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 17 กันยายน 2562 135 111 รายชื่อ