สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลชัยนาม 13 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 7 สิงหาคม 2562 0 9 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 13 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 11 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 12 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 30 กันยายน 2562 100 72 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 5 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 14 สิงหาคม 2562 0 51 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 9 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 16 กันยายน 2562 300 298 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 17 กันยายน 2562 250 250 รายชื่อ
13 โรงเรียนซำตะเคียน ม.9 ตำบลวังนกแอ่น 4 กันยายน 2562 200 197 รายชื่อ