สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวัดโบสถ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 14 กันยายน 2562 250 249 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 18 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 11 กันยายน 2562 143 143 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 19 กันยายน 2562 0 59 รายชื่อ
5 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 10 กันยายน 2562 201 201 รายชื่อ
6 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 17 กันยายน 2562 262 262 รายชื่อ
7 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 12 กันยายน 2562 103 103 รายชื่อ
8 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 15 กันยายน 2562 201 201 รายชื่อ
9 โรงเรียนวัดหินลาด 9 กันยายน 2562 102 102 รายชื่อ