สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชาติตระการ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 11 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 12 กันยายน 2562 100 84 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 13 กันยายน 2562 100 84 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 16 กันยายน 2562 150 116 รายชื่อ