สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพิษณุโลก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 1 สิงหาคม 2562 25 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 8 สิงหาคม 2562 21 12 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 14 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 15 สิงหาคม 2562 21 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 20 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 22 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 27 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 29 สิงหาคม 2562 40 17 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 11 กันยายน 2562 140 106 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 12 กันยายน 2562 160 138 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 13 กันยายน 2562 150 143 รายชื่อ