สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งเสลี่ยม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 23 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 24 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 25 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 26 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ