สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสวรรคโลก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 28 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 2 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 3 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 4 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 5 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 6 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 9 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 10 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 13 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 16 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 17 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ