สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสำโรง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 8 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 17 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 20 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 23 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 24 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 25 กันยายน 2562 110 110 รายชื่อ