สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสัชนาลัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลท่าชัย 3 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลดงคู่ 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 9 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 10 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 11 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 13 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบลป่างิ้ว 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 2 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 6 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 9 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 10 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 11 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
13 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสัชนาลัย 8 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย 4 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
15 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 5 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
16 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 6 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
17 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 9 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
18 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 11 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
19 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 13 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
20 โรงเรียนบ้านสันหีบ 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ