สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกงไกรลาศ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก 9 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
2 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉนวน 20 กันยายน 2562 110 63 รายชื่อ