สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคีรีมาศ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 20 กันยายน 2562 100 81 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 21 กันยายน 2562 90 84 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 22 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 23 กันยายน 2562 120 99 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 24 กันยายน 2562 130 106 รายชื่อ