สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านด่านลานหอย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 6 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 8 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 14 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 23 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 23 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
9 อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตลิ่งชัน 23 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ