สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสุโขทัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 24 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 23 กันยายน 2562 120 115 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 25 กันยายน 2562 25 22 รายชื่อ